Home page > Pojištění vozidel

Pojištění vozidel neboli povinné ručení

Zákonné pojištění vozidel, nazývané také povinným ručením, kryje vaši odpovědnost za škodu na zdraví,
náklady při usmrcení, za škodu vzniklou náhradou nákladů zdravotní péče, dávek nemocenského
pojištění, dávek důchodového pojištění, za škodu vzniklou poškozením, zničením, odcizením nebo
ztrátou věci, ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s právním zastupováním při uplatňování
nároků atd...

Výše základního pojistného krytí škod je ze zákona stejná pro povinné ručení u všech pojišťoven
České Republiky a to 35 mil. korun. V konečném důsledku však mohou pojišťovny nabízet i
nadstandardní produky s vyšším krytím, připojištěním skel, dětí v autě atp.Povinné zákonné
pojištění vozidel se obvykle uzavírá na dobu neurčitou s platností pojistného období na jeden rok, kdy
nastává výročí pojistné smlouvy. K prokázání se zákonným pojištěním vozidla pro území ČR slouží
zelená karta. Povinné ručení se nevztahuje na škodu vzniklou na vašem vozidle vaším zaviněním!
Slouží pro krytí nákladů na opravu vozidla, které bylo Vámi poškozeno.

V případě, že jako držitel motorového vozidla nemáte uzavřené pojištění vozidel
nejpozději v den prvního použití vozidla, vystavujete se riziku stíhání za porušení zákona a hrozí
vám pokuta až do výše 40.000,- Kč. Pokud zákonnou pojistku neuzavřete a způsobíte vozidlem
druhému škodu na zdraví nebo na majetku, musíte uhradit celkovou škodu z vlastních prostředků.
Navíc také denní sazba pro nepojištěná vozidla od České kanceláře pojistitelů v rozmezí 50-70 Kč,
což se může velice prodražit. Oproti těmto nákladům je pojištění vozidel levnou záležitostí, obzvlášť
při sjednání online např.zde, kdy můžete získat výhodné pojištění vozidla. Proto je vhodná kalkulace ceny
povinného ručení na internetu, kde najdete spousty šikovných kalkulaček povinného ručeníl a
porovnávačů nejvýhodnějších cen jako www.srovnejto.cz/povinne-ruceni-porovnani/